Ανακοίνωση για το μάθημα Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής Ι του Α’ εξαμήνου

Δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής Ι (θεωρία και εργαστήρια) του Α’ εξαμήνου την Πέμπτη 21/10 και την Παρασκευή 22/10.