Διοίκηση Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Πολιτιστικών Οργανισμών – Ομάδες εργαστηρίων

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση στο Moodle, σχετικά με τις ομάδες των εργαστηρίων και τον τρόπο διεξαγωγής του 1ου μαθήματος (21/10/2021)