Μαθήματα Παρασκευής 22/10 Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής Ι

Τα εργαστήρια της Παρασκευής 22/10 του μαθήματος Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής Ι θα πραγματοποιηθούν κανονικά. Η προηγούμενη ανακοίνωση για την μη πραγματοποίησή τους δεν θα ισχύσει και τα μαθήματα αυτά θα πραγματοποιηθούν κανονικά.