Αναπλήρωση για το μάθημα «Ανάκτηση Πληροφοριών Εργ» ΤΗΝ Μ. Δευτέρα.

Την Μεγάλη Δευτέρα 18/4/2022 θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος «Ανάκτηση Πληροφοριών Εργ.» που χάθηκε από τις καταλήψεις. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στη σελίδα του μαθήματος στο moodle.teithe.gr

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Γουσιόπουλος