Σχεδιασμός Δικτυακών Τόπων Εργαστήριο

Δείτε στο Moodle την ανακοίνωση σχετικά με την υποβολή αιτήματος για τη δημιουργία λογαριασμού στο WordPress.

Οι διδάσκοντες

Αθανάσιος Γουσιόπουλος

Δημήτρης Ρουσίδης