Ανακοίνωση – Μεταδεδομένα, Ανοιχτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα και Οντολογίες (ομάδα Πέμπτης)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ανακοίνωση – Μεταδεδομένα, Ανοιχτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα και Οντολογίες (ομάδα Πέμπτης)

Ανακοίνωση για το μάθημα “Βιβλιοθήκες, αρχεία, πολιτιστικοί οργανισμοί και κοινωνία”

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ανακοίνωση για το μάθημα “Βιβλιοθήκες, αρχεία, πολιτιστικοί οργανισμοί και κοινωνία”

Επείγουσα Ανακοίνωση για το σημερινό μάθημα Διαδικτυακές Εφαρμογές και Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (Ομάδα Γ’)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Επείγουσα Ανακοίνωση για το σημερινό μάθημα Διαδικτυακές Εφαρμογές και Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (Ομάδα Γ’)

Δεν υπάρχουν περισσότερες ανακοινώσεις για εμφάνιση