Εκδήλωση ενδιαφέροντος για πτυχιακές εργασίες κατά την τρέχουσα περίοδο

Για την καλύτερη οργάνωση των πτυχιακών εργασιών κατά την τρέχουσα περίοδο, έχει δημιουργηθεί προς υποβολή φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πτυχιακές.

Συμπληρώστε τη φόρμα ακόμη και στην περίπτωση που έχετε ήδη συνεννοηθεί με διδάσκοντα από τον Αύγουστο 2021 έως και σήμερα. Αυτό χρειάζεται για τις ανάγκες καταγραφής του αριθμού, δεν χρειάζεται να αναφέρετε το όνομα του διδάσκοντα.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoa1VLefesUd9Hvq3GccXeSMgbLqEE_b6fii8RcpXwpQ7VRg/viewform

Προθεσμία υποβολής: Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου 2021