Σεμινάρια – Εργαστήρια για το Τοπικό Αποθετήριο Μουσικών Οντολογιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας μέσα από το έργο ΜΕΛΟΣ

Το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ) στο πλαίσιο του Έργου ΜΕΛΟΣ (Μουσικές Ελληνικές Οπτικοακουστικές Συλλογές) θα παρουσιάσει και θα οργανώσει δύο σεμινάρια – εργαστήρια πληθοπορισμού αναφορικά με το Τοπικό Αποθετήριο Μουσικών Οντολογιών (TAMO) ΠΑΜΑΚ.

Σεμινάριο – Εργαστήριο για Μουσικολόγους, Επιστήμονες της Μουσικής Επιστήμης, Μουσικούς και φοιτητές

Τρίτη, 23 Απριλίου 2024, ώρες 09:00 π.μ. – 15:00 μ.μ.,

Αίθουσα Συνεδρίων “Ηλίας Κουσκουβέλης”, ΠΑΜΑΚ

Online συμμετοχή: https://zoom.us/j/98019888650|Meeting ID: 980 1988 8650Σεμινάριο – Εργαστήριο για Βιβλιοθηκονόμους, Επιστήμονες της Πληροφόρησης και φοιτητές

Πέμπτη 25 Απριλίου 2024, ώρες 09:00 π.μ. – 15:00 μ.μ., Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης ΠΑΜΑΚ

Online συμμετοχή: https://zoom.us/j/93231601354|Meeting ID: 932 3160 1354