Ανακοίνωση για το μάθημα του Ε΄ εξαμήνου “Πολιτική της Πληροφορίας”

Το μάθημα του Ε΄ εξαμήνου “Πολιτική της Πληροφορίας” θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή και ώρα 13.00 – 15.20 με ημερομηνία έναρξης 19/11/21 και η πρώτη αναπλήρωση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημερομηνία και από 15.30-17.40.

Η διδάσκουσα του μαθήματος

Ειρήνη Τζοβλά