Αναπλήρωση για το μάθημα “Βάσεις Δεδομένων” (Ομάδες Β’, Γ’ και Δ’)

Αναρτήθηκε στο moodle ανακοίνωση σχετικά με την αναπλήρωση των μαθημάτων

Ο διδάσκων

Δημήτρης Ρουσίδης