ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟ ΤΟΥ ΔΙΠΑΕ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ