Σημαντική ανακοίνωση για τις ομάδες και την εξέταση στις Βάσεις Δεδομένων

Μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες στο Moodle της εξεταστικής του μαθήματος εδώ: https://exams-ssc.the.ihu.gr/course/view.php?id=17 στο σημείο που έχει αναρτηθεί η σχετική ενημερωτική σημείωση (5/6/2021).