Ανακοίνωση για το μάθημα “Οργάνωση και λειτουργία Μονάδων Πληροφόρησης”

Δείτε στο Moodle την ανακοίνωση για το μάθημα “Οργάνωση και λειτουργία Μονάδων Πληροφόρησης” (Παρασκευή 26/11/2021)

https://moodle.teithe.gr/calendar/view.php?view=day&course=3382&time=1637749500#event_6963