ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ & ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023-2024

Μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο την ένταξη σας στις ομάδες εργαστηρίων του χειμερινού εξαμήνου 2023-2024 καθώς και την συμμετοχή σας στα μαθήματα επιλογής του Ζ΄εξαμήνου και στα μαθήματα πανεπιστημιακού πτυχίου για τους φοιτητές ΤΕΙ.
https://exams-ssc.the.ihu.gr/mod/folder/view.php?id=5721