Πρόγραμμα Παρουσιάσεων για το “Σεμινάριο Τελειοφοίτων”

Στο moodle έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα για τις παρουσιάσεις των εργασιών.

Οι διδάσκοντες

Δέσποινα Τσοκτουρίδου

Δημήτρης Ρουσίδης