Πρόοδος στο μάθημα: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ, ΑΡΧΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου, 2021, θα πραγματοποιηθεί η πρόοδος του μαθήματος ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ, ΑΡΧΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο moodle

Ο διδάσκων

Δημήτρης Ρουσίδης