Ανάρτηση Βαθμολογίας Προόδου – “ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ, ΑΡΧΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ”

Στο moodle μπορείτε να βρείτε αναρτημένη την βαθμολογία της Προόδου της Δευτέρας 13 Δεκεβρίου.

Παρακαλείστε επίσης να ολοκληρώσετε την αξιολόγηση του μαθήματος μέχρι την Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2021, 12:00 π.μ.

Ο διδάσκων

Δημήτρης Ρουσίδης