Περιήγηση στο Επιστημονικό Κέντρο & Μουσείο Τεχνολογίας Θεσσαλονίκης “ΝΟΗΣΙΣ” – Πέμπτη 30 Μαϊου 2019

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διοργάνωση: Δρ Βαλεντίνη Καμπατζά «ΝΟΗΣΙΣ»

Η Βαλεντίνη Καμπατζά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΔΕΠ του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης του
ΔΙΠΑΕ, συγγραφέας της ΕΛΘ, σας προσκαλεί στην παρουσίαση του Επιστημονικού Κέντρου και Μουσείου Τεχνολογίας Θεσσαλονίκης
«ΝΟΗΣΙΣ» που θα γίνει από τον κ. Κωνσταντίνο Τάνη, Διευθυντή Λειτουργίας και Εκθέσεων – Συλλογών.

Πέμπτη 30.05.2019, 11.00 π.μ.

Σπουδαστήριο της ΣΔΟ