ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗ – Αύριο Τρίτη 21-12-2021 – Συγχώνευση της Γ’ Ομάδας

Επειδή οι ομάδες Β’ και Γ’ της Καταλογοράφησης ΙI, δεν θα πραγματοποιηθούν αύριο Τρίτη 21-12-2021, οι ομάδες της Θεματικής προσαρμόζονται ανάλογα και θα πραγματοποιηθούν για αύριο ως εξής:

Α’ Ομάδα, ώρα 10:00 και

Β’ Ομάδα, ώρα 12:00

Οι φοιτητές της Γ’ ομάδας της Θεματικής, μπορούν να έρθουν, είτε στην Α’ Ομάδα, είτε στη Β’ Ομάδα.

Η διδάσκουσα

Μ. Ζυγούρη