Πληροφορίες για την εξέταση των μαθημάτων ΤΕΠλ2 και Πολυμεσικές Εφαρμογές για την εξεταστική Σεπτ. 2020

Οι πληροφορίες για την εξέταση είναι εδώ: https://exams-ssc.the.ihu.gr/course/view.php?id=19

Το υλικό του μαθήματος είναι εδώ: https://moodle.teithe.gr/course/view.php?id=3326