Ταξινομικά Συστήματα ΙΙ και Θεματική Ευρετηρίαση – Συγχώνευση ομάδων για αύριο Τετάρτη 22-12-2021

Την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021, οι τρεις (3) ομάδες των παραπάνω μαθημάτων συγχωνεύονται και θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

Ταξινομικά Συστήματα ΙΙ, ώρα 10:00 ( θα έρθουν οι φοιτητές όλων των ομάδων του μαθήματος της Τετάρτης)

Θεματική Ευρετηρίαση, ώρα 12:15 (θα έρθουν οι φοιτητές όλων των ομάδων του μαθήματος της Τετάρτης)

Οι διδάσκοντες

Γ. Ιωαννίδης

Μ. Ζυγούρη