Επιστημονική επικοινωνία και δημοσίευση – έναρξη μαθημάτων

Έχει αναρτηθεί ανακοίνωση στο Moodle σχετικά με τη διεξαγωγή του μαθήματος. Παρακαλώ δείτε την ανακοίνωση εδώ.

Παναγιώτα Πολυδωράτου

Dr. Panayiota Polydoratou, Associate Professor, International Hellenic University (former ATEITh), Department of Library Science, Archives and Information Systems (former LibD), P.O BOX 141 GR – 574 00 Thessaloniki, Hellas email: polydoratou at libd.teithe.gr homepage: http://polydor.libd.teithe.gr tel.: +30 2310 013 (237) fax: +30 2310 791 (185)