Δήλωση Ημέρας και Ώρας εξέτασης της Εργασίας – Σχεδιασμός Δικτυακών Τόπων / Διαδικτυακές Εφαρμογές και Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου

Στις ανακοινώσεις στο moodle μπορείτε να βρείτε τον σύνδεσμο για την δήλωση ημέρας και ώρας εξέτασης της Εργασίας σας.

Ο διδάσκων

Δ. Ρουσίδης