Ορθή Επανάληψη – Θεματική Ευρετηρίαση – Συγχώνευση ομάδων για την Τρίτη 18-01-22 και την Τετάρτη 19-01-22

Την Τρίτη 18-01-2022 θα πραγματοποιηθούν μόνο οι ομάδες των 12:00 και 14:00. Οι φοιτητές της ομάδας των 10:00, θα έρθουν σε όποια από τις δύο ομάδες τους εξυπηρετεί.

ενώ την Τετάρτη 19-01-2022, θα πραγματοποιηθούν μόνο οι ομάδες των 10:00 και 12:00. Οι φοιτητές της ομάδας 14:00, θα έρθουν σε όποια από τις δύο ομάδες τους εξυπηρετεί.

.

Η διδάσκουσα

Μ. Ζυγούρη