Μέθοδοι Έρευνας & Στατιστική_παρουσίαση εργασιών

Η παρουσίαση των εργασίων θα γίνει στο σπουδαστήριο του Τμήματος και θα ξεκινήσει στις 9:00.
Η σειρά των παρουσιάσεων είναι αναρτημένη στο moodle του μαθήματος.