Ταξινομικά Συστήματα ΙΙ – Δήλωση ομάδας για την τελική εξέταση

Παρακαλώ επιλέξτε στο παρακάτω link, μία από τις τρεις (3) ομάδες, με την οποία θα συμμετέχετε στην τελική εξέταση του μαθήματος, την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023.

https://exams-ssc.the.ihu.gr/mod/choice/view.php?id=3593

Οι ομάδες έχουν ως εξής:

Α’ Ομάδα 9:00 – 10:30

Β’ Ομάδα 10:45 – 12:45

Γ’ Ομάδα 12:30 – 14:00

Εάν έχει συμπληρωθεί μία ομάδα, θα πρέπει να επιλέξετε κάποια άλλη.

Ο διδάσκων