Πολυμεσικές Εφαρμογές – Εργαστήριο

Μπορείτε να δείτε στο Moodle ανακοινώσεις για τη βαθμολογία της 1ης εξέτασης του εργαστηρίου και τον προγραμματισμό της 2ης.