Πληροφοριακά Συστήματα & Πρότυπα Αρχειακής Περιγραφής

Παρακαλώ επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες των μαθημάτων στο moodle για πληροφορίες σχετικές με την επόμενη εβδομάδα (24-28/1).