Επικοινωνίες – Δίκτυα (Θ & Ε)

Έχουν ανακοινωθεί στο Moodle πληροφορίες για την εξέταση του θεωρητικού και του εργαστηριακού μαθήματος στο πλαίσιο της εμβόλιμης.