Ανακοίνωση για το μάθημα “Οργάνωση και λειτουργία Μονάδων Πληροφόρησης”

Δείτε στο Moodle την ανακοίνωση για τις παρουσιάσεις εργασιών στο μάθημα “Οργάνωση και λειτουργία Μονάδων Πληροφόρησης”
https://moodle.teithe.gr/calendar/view.php?view=day&course=3382&time=1642926600#event_7314

Άρτεμις Δεληγιάννη