Εξέταση Μαθήματος Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Πολιτιστικοί Οργανισμοί και Κοινωνία / Βιβλιοθήκες και Κοινωνία

Δείτε στο Moodle του μαθήματος Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Πολιτιστικοί Οργανισμοί και Κοινωνία / Βιβλιοθήκες και Κοινωνία (Πρ. ΤΕΙ) την ανακοίνωση με ημερομηνία 14 Ιουνίου 2022, σχετικά με την εξέτασή του.

Ο διδάσκων

Δ. Ρουσίδης