Ενημέρωση Λίστας Εξέτασης 25/01/2022 – Σχεδιασμός Δικτυακών Τόπων / Διαδικτυακές Εφαρμογές και Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου

Στο Moodle μπορείτε να βρείτε την ανανεωμένη λίστα εξέτασης του εργαστηρίου για την Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022.

Ο διδάσκων

Δ. Ρουσίδης