Ταξινομικά Συστήματα Ι -Α΄ Ομάδα – Μάθημα αναπλήρωσης

Το μάθημα αναπλήρωσης για την ομάδα της Δευτέρας (Α΄Ομάδα) στα Ταξινομικά Συστήματα Ι, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30/5/2019 και ώρα 13:00 μ.μ.

Ο διδάσκων

Γ. Ιωαννίδης