ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΏΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όλοι οι φοιτητές/τριες που προσέρχονται στο Τμήμα για τη συμμετοχή τους σε γραπτές ή προφορικές εξετάσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση στην πλατφόρμα edupass (https://edupass.gov.gr), και να έχουν τη δήλωση edupass εκτυπωμένη ή σε ψηφιακή μορφή.
Η συμμετοχή στα εξεταζόμενα μαθήματα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με έλεγχο ταυτοπροσωπίας των φοιτητών/τριών και παράλληλη επίδειξη:
είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού
είτε πιστοποιητικού νόσησης
είτε βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου κατόπιν διεξαγωγής μοριακού τεστ (PCR) έως εβδομήντα δυο (72) ωρών ή γρήγορου τεστ αντιγόνου (rapid) έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης του μαθήματος.
Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να προσέρχονται στις εξετάσεις είκοσι λεπτά (20΄) πριν την έναρξη της εξέτασης ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας.