Ανακοίνωση για εξετάσεις εργαστηριακού μαθήματος «Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΙ».

Έχει βγει σχετική ανακοίνωση στο moodle του μαθήματος για την εξέταση του εργαστηριακού μαθήματος «Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΙ».

Ο διδάσκων,
Αθανάσιος Γουσιόπουλος