Ηλεκτρονική δήλωση ομάδας, για την εξέταση στα Ταξινομικά Συστήματα ΙΙ

Παρακαλώ, οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα Ταξινομικά Συστήματα ΙΙ, να δηλώσουν ομάδα εξέτασης (μία από τις 8 ομάδες), σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου, στο παρακάτω link: https://moodle.teithe.gr/mod/choice/view.php?id=65442

Επιλέγοντας το link, θα σας ζητηθεί να συνδεθείτε με τους προσωπικούς σας κωδικούς του moodle και μετά θα δηλώσετε την ομάδα που επιθυμείτε. Η κάθε ομάδα θα κλείνει μόλις εγγραφούν 15 άτομα, οπότε μετά θα πρέπει να επιλέξετε άλλη ομάδα.

Ευχαριστούμε πολύ τον συνάδελφο Λέκτορα Καθηγητή Ηλία Νίτσο, για τη δημιουργία του link.

Ο διδάσκων

Γ. Ιωαννίδης