Θεματική Ευρετηρίαση _ Νέο πρόγραμμα των μαθημάτων που υπολείπονται

Εξαιτίας της κατάληψης που πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2024 από τους φοιτητές στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. παρακαλώ δείτε ανακοίνωση στη σελίδα του μαθήματος στο Moodle για το πρόγραμμα των μαθημάτων που υπολείπονται.