ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΙΙ – ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-22

Καλούνται οι φοιτητές που θα δώσουν εξετάσεις στο μάθημα της Καταλογογράφησης ΙΙ για το χειμερινό εξάμηνο 2021-22 να κατεβάσουν από το moodle και να εκτυπώσουν τις σημειώσεις του MARC21 / Σίτας, Εμμανουήλ καθώς και τα συμπληρωματικά πεδία ώστε να τα έχουν μαζί τους κατά την διάρκεια της εξέτασης.

Για όσους δεν δύνανται να εκτυπώσουν τα εγχειρίδια του MARC21 μπορούν να τα κατεβάσουν και να τα χρησιμοποιήσουν σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του κινητού ή του tablet τους.

Γεώργιος Χριστοδούλου
Αριστείδης Ντόμπρος