Ανάπτυξη και Διαχείριση Συλλογής και Διαχείριση Πληροφοριών – Βαθμολογία

Μπορείτε να δείτε στο Moodle του μαθήματος τη βαθμολογία της εξεταστικής ΧΕ2021-2022.