Διοίκηση Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Πολιτιστικών Οργανισμών – Βαθμολογία

Μπορείτε να δείτε στο Moodle του μαθήματος τη βαθμολογία της εξεταστικής ΧΕ2021-2022.