Ανάληψη πτυχιακής – θέματα πτυχιακών εργασιών

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να εκπονήσουν πτυχιακή/διπλωματική εργασία, παρακαλούνται να συμβουλευτούν τα προτεινόμενα θέματα στην παρακάτω διεύθυνση:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sOaxln8PkybKpD1UacGyVtjqwe9bR6bsdBLBwMQayS8/edit?usp=sharing

Οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνήσουν με τον επιβλέποντα καθηγητή (τα στοιχεία βρίσκονται στη σχετική σελίδα προσωπικού του τμήματος).