ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ 01/03/2022

Το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ενημερώνει ότι για τα παρακάτω μαθήματα δεν θα πραγματοποιηθεί η έναρξη διδασκαλίας τους στις 01/03/22. Η ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του τμήματος τις επόμενες ημέρες. Παρακαλούνται οι φοιτητές να μην προσέρχονται στις ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων αυτών μέχρι την ενημέρωση έναρξής τους.
Τα μαθήματα αυτά είναι τα ακόλουθα:

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υπηρεσίες Πληροφόρησης

Δ΄΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Θησαυροί

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Μάρκετινγκ και Δημόσιες Σχέσεις Βιβλιοθηκών, Αρχείων

εκ του Τμήματος