ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΙΙ (ΟΜΑΔΕΣ Β & Γ)

Αύριο Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021 δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΙΙ για τις ομάδες Β & Γ, λόγω σοβαρού προσωπικού ζητήματος.

ο διδάσκων
Αριστείδης Ντόμπρος
ΕΔΙΠ