Πύλη φοιτητολογίου (uniportal)

Σας πληροφορούμε ότι στον ισότοπο http://noc.the.ihu.gr/unitron/
υπάρχουν αναρτημένα εκπαιδευτικά βίντεο και οδηγίες για το νέο φοιτητολογιο για εκπαιδευτικούς και φοιτητές.

εκ του Τμήματος