Αποτελέσματα εξεταστικής – Ταξινομικά Συστήματα Ι και ΙΙ

Παρακαλώ δείτε στο moodle τη βαθμολογία από την εξεταστική του Φεβρουαρίου 2022, στα μαθήματα Ταξινομικά Συστήματα Ι (Εμβόλιμη) και Ταξινομικά Συστήματα ΙΙ.

Ο διδάσκων