Ταξινομικά Συστήματα Ι – Έκτακτη ανακοίνωση για Δευτέρα 11-3-2024

Για υπηρεσιακούς λόγους, εκτάκτως το μάθημα της 2ης ομάδας θα ξεκινήσει στις 16:15 και όχι στις 15:00 μ.μ.

Ο διδάσκων