Ανακοίνωση Βάσεις Δεδομένων (Ομάδες Β’, Γ’ και Δ’)

Βγήκε ανακοίνωση σχετικά με τις Ομάδες Β’, Γ’ και Δ’ στο Moodle

Ο διδάσκων

Δ. Ρουσίδης