Διαχείριση Συλλογών, Πληροφοριών και Ερευνητικών Δεδομένων – Εργαστήριο – Δ’ ομάδα

Την Πέμπτη 10/3/2022, η ώρα έναρξης του μαθήματος για την Δ’ ομάδα θα είναι στις 12:20 μ.μ.