Βαθμολογία “Μεταδεδομένα, Ανοιχτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα και Οντολογίες”

Έχει οριστικοποιηθεί η βαθμολογία του μαθήματος στο νέο γραμματειακό σύστημα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην σχετική ανακοίνωση στο Moodle

Οι διδάσκοντες