ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΘΗΣΑΥΡΟΙ (Ε)”

Το μάθημα «ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» για όλες τις ομάδες (β24) Α΄ ομ., (μ24) Β΄ ομ. , (φ24) Γ΄ ομ. και (ω24) Δ΄ ομ., θα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη μετά τη Θεωρία.
Σχετική ανακοίνωση υπάρχει αναρτημένη και στη σελίδα του μαθήματος στο moodle.
Δέσποινα Τσοκτουρίδου ΕΔΙΠ